Калина Атанасова (Бъдъмба)


Ирина Комнина и Михаил II Асен

Гиздеща се царица

Оригиналното изображение се намира в Костур (Кастория), дн. Гърция, църквата „Св. Архангели“. Запознах се с него отново благодарение на Ангел Йорданов.

Реклами