Калина Атанасова (Бъдъмба)


Градски и селски средновековни костюми

По данни от некропола край с. Неговановци, Видинско – втора половина на XIVв.

средновековно селско семейство

По данни от преславския некропол, XIIIв.

Обличащо се момиче

За забраждането частично е ползвана информация от сайта на археологически музей „Велики Преслав“.

Реклами