Калина Атанасова (Бъдъмба)


Екслибрис

Posted in Ex libris от badamba в юни 21, 2010
Tags: ,

Екслибрисът (от лат. ex libris – „от книгите на“) е малък графичен знак, който се отпечатва или залепя от вътрешната страна на книгата, за да обозначи чия собственост е. Самата картинка представлява еквивалент на личния печат и освен името на собственика обикновено дава информация за някаква негова характерна черта или наклонност.
В момента екслибрисът е отделен жанр в традиционната графика и обект на колекциониране по цял свят. Функцията му налага малки размери и тиражиране, но извън това няма ограничения за вида и формата му.

По времето, когато бях студентка и съответно имах неограничен достъп до печатна база и офсетова преса, направих голямо количество екслибриси. Някои от тях правих изцяло за собствено удоволствие, други за приятели, а немалка част бяха предназначени за участие в международни изложби. През 2003-2004 година мои екслибриси бяха одобрени за тематични изложби в Чехия, Белгия, Полша и Италия.

Един от първите ми опити. Оползотворих подарено парче мед със странна форма, като му приложих техниките на офорта и акватинтата. Размери 4х8см
екслибрис - земноводно чудовище

Екслибрис за Виртуалният Толкин университет „Арменелос“. Не че университета има собсвена библиотека :-) Линогравюра, размери 7х10см
екслибрис Арменелос

Следват малко екслибриси за приятели, всичките в техника офорт, ширина средно 5см:

Димитър Риков е писател, преводач и редактор на фентъзи литература.
екслибрис Димитър Риков

Боян Станков е историк по образование и призвание, и в допълнение се занимава с исторически възстановки.
екслибрис Боян Станков

Ангелина Илиева е писателка с интереси в областта на българския фолклор и митология.
екслибрис Ангелина Илиева

И последният ми (засега) опит, съобразен с модерните технологии и постоянния недостиг на време на собственика. Изпълнен като силиконов печат с механизъм – дори няма нужда да се натиска в мастиления тампон :-)
екслибрис Александър Минчев

Реклами